Om Heartland

Vi er både en familie og en individuel drøm, der er blevet til virkelighed. Vi opretholder drømmen om et nærende fællesskab, hvor det er muligt at finde inspiration og støtte til din egen udvikling.

Vi lever efter nogle gamle protokoller, som vi kender som Hjertets Disciplin eller Krigerdisciplinen. Hjertets disciplin er et iboende succesmønster, som har rod i det oprindelige i dig og der er ikke noget du skal lære, men muligvis noget, du skal aflære for at opnå din succes.

Krigershamanisme er en Visdomstradition

At tage ansvar i tanke, ord og handling, krop sind og ånd, lyder måske enkelt nok og er det i princippet også, men i vores kulturarv, er vi ikke skolet og trænet til at tage ansvar for noget. Ansvar er blevet

Kun du kan vide, hvad din succes er. Det der er succes for en, kan være en fiasko for den anden. Derfor er det vigtigt, at du tager ansvar for Autoriteten i dit voksne Liv. Mange t du ikke lader andre styre eller blande sig i den afgørelse.

Kriger bevidsthed handler om ansvarlighed

Krigerbevidstheden har rødder tilbage til vores forfædres arv tusinder af år tilbage. Her var det realiteterne der var retningsgivende. Hvis du kunne fortælle hvor vildtet ville være næste dag, var du til gavn for stammen jægere. Hvis du sendte dem i den gale retning mere end tre gange, skulle du være heldig hvis der var nogen der lyttede til dig. I nogle tilfælde kunne det koste dyrt, at misbruge en sådan mulighed. Idag er der ikke nogen realitet, erfaring eller lignende der gør folk til autoriteter og specialister. De skal kun sjældent fremvise nogen dokumentation for en påstand og vi er tilbøjelige til at kaste ansvaret fra os til enhver der vil have det.

Ansvaret er den handling, som rettet mod et umødt behov, opfylder behovet. Det er ikke noget fancy, ikke noget man kan gå og slå folk i hovedet med. Det er den rette handling i enhver given situation. Ansvaret er den handling, der genopretter balancen, ved en opstået ubalance.

Kurser, Uddannelse og træning

Vi tilbyder både online og offline kurser, ligesom vi tilbyder individuelle og gruppe forløb. Hvis du synes, at det lyder interessant, at tage ansvar for sit liv i tanke, ord og handling, krop sind og ånd, det er ikke noget vi tager let på.

Uddannelse og træning er forbundet. Viden skal anvendes for at bidrage til større balance og tilfredshed. Viden uden rette handling komplicerer bare vores Liv yderligere. Derfor er der fokus på, spørgsmålet “hvordan”, der peger på den handling vi alle ønsker. Det er ikke nok at vide at der brug for noget andet, hvis vi ikke ved hvad det andet er. Men vi kan godt vide hvad et andet nye er, uden nødvendigvis at vide, hvordan det gøres. Det gør mange nervøse og usikre og så stikker de hovedet i jorden. Ansvaret består i at skifte frekvens og begynde at interessere sig for det nye og de vilkår og muligheder det skaber. Der til kommer at begynder at skabe træningspas og planlægge det nye ind.